Sikkerhed og Privatliv hos Ansøgningshjælpen

Denne tekst beskriver, hvordan Ansøgningshjælpen (“Ansøgningshjælpen”, “os”, “vores”, “vi”) beskytter og behandler dine personoplysninger, når du benytter vores Instant Feedback service via vores hjemmeside. Vores håndtering af dine personoplysninger sker udelukkende i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende lovgivning, herunder EU’s Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) og den tilhørende danske databeskyttelseslov. Ansøgningshjælpen er dataansvarlig for dine personoplysninger, og eventuelle henvendelser omkring persondata kan rettes til os via de kontaktoplysninger, der er nævnt i afsnit 9.

2. Indsamling af oplysninger

2.1 Brug af vores tjenester
For at levere vores personlige feedback til din jobansøgning og dit CV via Ansøgningshjælpens tjenester, vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål om det job, du søger, samt uploade din jobansøgning og/eller dit CV på ansøgningshjælpen.dk. Vi vil behandle de svar og informationer, du har givet i din jobansøgning og/eller dit CV, herunder identifikationsoplysninger samt oplysninger om din uddannelse og erfaring. Dette kan også inkludere fortrolige oplysninger, som du vælger at dele. Hvis du angiver særlige kategorier af personoplysninger, som helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuel orientering, vil disse også blive behandlet.

Formålet med denne behandling er at give dig den feedback, du har anmodet om. Dine personoplysninger behandles på grundlag af dit samtykke i henhold til GDPR Art. 6, stk. 1, litra a samt Art. 9, stk. 2, litra a.

2.2 Brug af dine oplysninger til forbedring af vores tjenester

Med dit samtykke anvender vi din jobansøgning, dit CV, og dine svar til at identificere mønstre og tendenser, der hjælper vores brugere med at forbedre deres ansøgninger, med det formål at forbedre vores tjenester. Vi vil behandle dine svar og de oplysninger, du har angivet, herunder identifikationsoplysninger, oplysninger om din uddannelse og erfaring, samt eventuelle fortrolige oplysninger. Vi screener og fjerner helbredsoplysninger fra indkomne dokumenter for at minimere behandlingen af disse, men der kan forekomme tilfælde, hvor vores screening ikke opfanger sådanne oplysninger.

Formålet er at forbedre vores tjenester. Vi behandler dine personoplysninger baseret på dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a samt art. 9, stk. 2, litra a).

3. Hvor dine oplysninger stammer fra

Hos Ansøgningshjælpen behandler vi udelukkende de personoplysninger, som du selv har indtastet eller uploadet, når du benytter vores feedback-tjenester på ansøgningshjælpen.dk.

4. Modtagelse af personoplysninger hos Ansøgningshjælpen

På Ansøgningshjælpen, som du finder på www.ansøgningshjælpen.dk, er beskyttelse af dine personoplysninger en topprioritet. Vi kan dele dine oplysninger med vores samarbejdspartnere, som inkluderer specialiserede softwareudviklere, cloud-tjenesteudbydere og andre relevante parter, der hjælper os med at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside.

Vi har omhyggeligt udvalgt disse databehandlere og sikret, at de alle følger de strenge krav i EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR), artikel 28. Vi har indgået specifikke databehandleraftaler med hver enkelt af dem. Disse aftaler sikrer, at de påtager sig ansvaret for at implementere de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Disse foranstaltninger er designet til at sikre, at behandlingen af dine personoplysninger ikke alene overholder GDPR’s standarder, men også aktivt beskytter dine rettigheder og privatliv.

5. Overførsel af data til tredjelande hos Ansøgningshjælpen

I nogle tilfælde kan Ansøgningshjælpen overføre personoplysninger til databehandlere, der er baseret i lande uden for EU/EØS, herunder USA. For at sikre dine oplysninger i sådanne tilfælde, anvender vi EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, som er i overensstemmelse med kravene i EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR), specifikt artikel 46.

Dette sikrer, at dine personoplysninger håndteres med samme niveau af beskyttelse, som hvis de blev behandlet inden for EU. For yderligere information eller for at anmode om dokumentation vedrørende disse standardkontraktbestemmelser mellem Ansøgningshjælpen og vores databehandlere, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktinformationerne finder du i afsnit 9 på vores hjemmeside.

6. Dine rettigheder hos Ansøgningshjælpen

Som en del af vores forpligtelse til åbenhed og transparens ved behandling af dine personlige oplysninger, ønsker vi hos Ansøgningshjælpen at informere dig om dine rettigheder.

6.2 Retten til indsigt
Du har til enhver tid ret til at bede os om at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig. Dette inkluderer oplysninger om formålet med registreringen, kategorierne af personoplysninger vi behandler, eventuelle modtagere af dine oplysninger, samt oprindelsen af disse data.

6.3 Retten til berigtigelse
Hvis du opdager, at de oplysninger vi har om dig er urigtige, har du ret til at anmode om, at vi korrigerer disse. Vi opfordrer dig til at kontakte os skriftligt, så vi hurtigst muligt kan rette eventuelle fejl.

6.4 Retten til sletning
Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Dette kan være tilfældet, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og der ikke er anden juridisk grund til fortsat behandling. Dog, hvis vi har brug for at beholde dine oplysninger af juridiske årsager, såsom overholdelse af lovgivning eller til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, kan vi ikke efterkomme din anmodning om sletning.

6.5 Retten til begrænsning af behandlingen til opbevaring
I visse tilfælde har du ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger til kun at omfatte opbevaring. Dette kan være relevant, hvis du mener, at de oplysninger vi behandler om dig, er ukorrekte.

6.6 Retten til dataportabilitet
Hos Ansøgningshjælpen har du ret til dataportabilitet under visse betingelser. Dette betyder, at du kan anmode om at få de personoplysninger, du har leveret til os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

6.7 Retten til indsigelse
Du har ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder især, hvis behandlingen sker på grund af vores legitime interesser. Du har også ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din personlige situation.

6.8 Retten til at trække samtykke tilbage
Du har ret til at trække dit samtykke tilbage, som du tidligere har givet til behandling af dine personoplysninger hos os. Ønsker du at gøre dette, kan du kontakte os via de kontaktoplysninger, der findes i afsnit 9.

6.9 Retten til at klage
Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Dette kan gøres via e-mail på dt@datatilsynet.dk eller telefonisk på +45 33 19 32 00.

7. Sletning af personoplysninger hos Ansøgningshjælpen

På Ansøgningshjælpen sørger vi for, at dine personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet til. Specifikt for de oplysninger, du giver os til brug for feedback på din jobsøgning og/eller CV, opbevares disse kun indtil feedbacken vises på din skærm, og maksimalt i 15 minutter. Hvis du giver samtykke til, at vi bruger din jobansøgning og CV til at forbedre vores tjenester, opbevarer vi dine personoplysninger i højst to år.

8. Sikkerhed

Vi implementerer effektive tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, ødelæggelse eller andre former for misbrug. Blandt andet anvender vi kryptering til beskyttelse af dine data. Kun medarbejdere, som nødvendigvis skal have adgang til dine personoplysninger for at udføre deres job, har adgang til disse oplysninger.

9. Kontaktoplysninger

Ansøgningshjælpen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi indsamler. Hvis du har spørgsmål, kommentarer, eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som beskrevet i afsnit 6, er du velkommen til at kontakte os på:

kontakt@ansogningshjaelpen.dk

10. Versioner

Dette dokument er den seneste version af Ansøgningshjælpens retningslinjer for behandling af personoplysninger, dateret 04-12-2023.